V Konferencja Rzadkie Choroby Immunologiczne

Odmiana Przez Przypadki


V Konferencja Rzadkie Choroby Immunologiczne

Odmiana Przez Przypadki


KONFERENCJA HYBRYDOWA
Termin: 04-05.03.2022r.
Miejsce: Q Hotel Plus, ul.Wygrana 6, 30-311 Kraków

Mamy przyjemność zaprosić Państwa, do udziału w piątej edycji konferencji Rzadkie Choroby Immunologiczne – odmiana przez przypadki” organizowanej pod patronatem honorowym Zakładu Alergii, Autoimmunizacji i Nadkrzepliwosci II Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum im. Prof. Andrzeja Szczeklika i Poradni Chorób Immunologicznych i Nadkrzepliwości Krwi Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Na konferencję zapraszamy Państwa w dniach 4-5 marca 2022 r. w wersji hybrydowej.

Tradycyjnie konferencja będzie odbywała się w okresie, kiedy obchodzimy Światowy Dzień Chorób Rzadkich tj. 28 lutego 2022r.

Tematyka konferencji cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród immunologów klinicznych, ale też wśród specjalistów innych dziedzin z uwagi na interdyscyplinarny charakter poruszanych zagadnień. Jej głównym założeniem jest podjęcie debaty, wymiana doświadczeń klinicznych dotyczących tej dziedziny oraz nawiązania współpracy między różnymi ośrodkami naukowymi, zarówno tymi dla dorosłych jak i dla dzieci. W trakcie konferencji będzie również poruszany problem wtórnych niedoborów odporności, będących powikłaniem leczenia biologicznego i immunosupresyjnego oraz problemy z dostępem do preparatów immunoglobulin w Polsce.

Jednocześnie przy tej okazji chcielibyśmy zwrócić uwagę na utworzony przez nas POLVAS (Polski Rejestr Zapaleń Naczyń) jedyny, ogólnopolski rejestr zapaleń naczyń działający od 2016r. W tworzeniu rejestru bierze udział konsorcjum 14 ośrodków (z UJ CM jako Liderem) w Polsce, które aktywnie współpracuje z Europejskim Towarzystwem Zapaleń Naczyń (EUVAS), który dzięki ogromnemu zaangażowaniu lekarzy z dziesięciu polskich ośrodków klinicznych działa od 2017r.

Podjęliśmy też starania, aby stworzyć Polski Rejestr Pierwotnych Niedoborów Odporności Osób Dorosłych (POLPIDA) i zachęcamy do współpracy wszystkie ośrodki kliniczne, zajmujące się diagnostyką i leczeniem tych schorzeń.

Zapraszamy serdecznie do udziału w tym wydarzeniu i mamy nadzieję, że tym razem pandemia SARS-CoV-2 nie przeszkodzi nam w możliwości spotkania się w Krakowie i podyskutowania o naszych codziennych problemach w diagnozowaniu i leczeniu rzadkich chorób immunologicznych.

Kierownik Naukowy Konferencji
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk