Agenda konferencji w 2022r.

DZIEŃ I, PIĄTEK 04 MARCA 2022 r.
13:00-13:05Inauguracja konferencji
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
13:05-15:15PANEL 1
KOCIOŁEK IMMUNOLOGICZNY
Prowadzący:
dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
13:05-13:15POLVAS i RITA w Polsce – co nowego w 2022 roku
dr n. biol. Krzysztof Wójcik
13:15-13:25POLPIDA – co nowego w 2022 roku
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
dr n. med. Marcin Ziętkiewicz
13:25-13:50Case 1
Immunologiczny galimatias – czyli co zrobić, jeśli nic do siebie nie pasuje
dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
13:50-14:15Case 2
Zajęcie płuc w przebiegu rzadkich chorób immunologicznych
dr n. med. Tomasz Stachura
14:15-14:40Case 3
Choroba Leśniowskiego-Crohna i AIHA – kiedy etiologia niedokrwistości zaskakuje
prof. dr hab. n. med. Rafał Filip
Wykład we współpracy z Takeda
14:40-15:05Case 4
Rzadkie powikłania immunologiczne chorób zakaźnych – seria przypadków
dr n. med. Weronika Rymer
15:05-15:15Diagnostyka neutropenii wrodzonych w Polsce - projekt FixNet
dr n. med. Katarzyna Bąbol-Pokora
15:15-15:30Przerwa
15:30-17:45
 
PANEL 2
AUTOZAPALNY
Prowadzący:
dr n. med. Beata Wolska-Kuśnierz
dr hab. n. med. Maciej Pastuszczak
15:30 – 16:10
 
Case 5
Zespół autozapalny, czy nie – oto jest pytanie?
Sesja interaktywna
Przypadek 1 – dr n. med. Marcin Ziętkiewicz (10 min.)
Przypadek 2 – dr n. med. Ewa Więsik-Szewczyk (10 min.)
Przypadek 3 – dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk (10 min.)
Dyskusja (10 min.)
16:10-16:35Case 6
DADA 2 i zmiany skórne okiem immunologa
dr n. med. Edyta Heropolitańska-Pliszka
16:35-17:00Case 7
Choroby autozapalne okiem dermatologa
dr n. med. Hanna Ługowska-Umer
17:00-17:25Case 8
Czy każdy lubi STINGa
dr n. med. Beata Wolska-Kuśnierz
17:25-17:45Anakinra – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
dr n. med. Ewa Więsik-Szewczyk
Wykład sponsorowany firmy SOBI
17:45-18:00Przerwa
18:00-19:40PANEL 3
NEUROLOGICZNO-IMMUNOLOGICZNY
Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał
prof. dr hab. n. med. Maciej Siedlar
18:00-18:25Case 9
Czy ilość rozpoznań może być rozpoznaniem?
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
18:25-18:50Case 10
Powikłania neurologiczne po szczepieniach p/ SARS-CoV 2 – histeria czy fakt – seria przypadków
dr n. med. Robert Bonek
18:50-19:15Case 11
Czy objawy neurologiczne mogą być pozawątrobową manifestacją pierwotnego zapalenia dróg żółciowych?
dr n. med. Marcin Milchert
19:15-19:40Case 12
SOPH syndrome – nie tylko problem zaburzeń odporności
dr n. med. Elżbieta Berdej-Szczot
19:40-19:45Podsumowanie I dnia konferencji
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
19:45-20:30Spotkanie grupy POLVAS
prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał
dr n. biol. Krzysztof Wójcik
DZIEŃ II, SOBOTA 05 MARCA 2022 r.
09:00-10:40PANEL 4
REUMATOLOGICZNO-IMMUNOLOGICZNY
Prowadzący:
dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
09:00-09:25Case 13
Nietypowe manifestacje kliniczne układowych zapaleń naczyń
dr n. med. Hanna Storoniak
09:25-09:50Case 14
Zespoły twardzinopodobne – seria przypadków
dr hab. n. med. Maciej Pastuszczak
09:50-10:15Case 15
Szeroki wachlarz objawów w nawracającym zapaleniu chrząstek
dr hab. n. med. Bogdan Batko
10:15-10:40Case 16
Stwardniające zapalenie krezki jako przyczyna nawrotowych gorączek
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
10:40-10:55Przerwa
10:55-12:20PANEL 5
PNO
Prowadzący:
dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
prof. dr hab. n. med. Anna Pituch-Noworolska
10:55-11:20Case 17
Wczesna diagnostyka rzadkich postaci agammaglobulinemii
dr hab. n. med. Małgorzata Pac
11:20-11:45Case 18
CVID z mutacją genu LRBA – przebieg kliniczny u rodzeństwa
prof. dr hab. n. med. Anna Pituch-Noworolska, lek med. Monika Mach-
Tomalska
11:45-12:20Case 19
Erytrodermia w pierwszych miesiącach życia jeden objaw – wiele możliwości
dr n. med. Anna Szaflarska
12:20-12:35Przerwa
12:35-13:35PANEL 6
Osocze i jego pochodne – optymalne wykorzystanie w codziennej praktyce
Sesja sponsorowana przez Takeda

Dyskusja panelowa z udziałem ekspertów z różnych dziedzin klinicznych.
Prowadzący: dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
Eksperci dyskusji:
- dr n. med. Robert Bonek
- dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
- prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk
- dr hab. n. med. Małgorzata Pac
13:35-13:50Przerwa
13:50-15:05PANEL 7
ONKOLOGICZNO-IMMUNOLOGICZNY
Prowadzący:
dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha
dr n. med. Anna Szaflarska
13:50-14:15Case 20
Wtórny zespół hemofagocytarny u pacjentów z PNO – seria przypadków
dr n. med. Magdalena Prościak, Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska
14:15-14:40Case 21
CVID + rozsiany MALT – i co dalej?
dr n. med. Agnieszka Padjas
14:40-15:05Case 22
Zespół hipereozynofilowy u dzieci – czy na pewno pierwotny?
dr n. med. Anna Dąbrowska
15:05-15:15Podsumowanie konferencji
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk

W programie przewidziano wystąpienia promocyjne firm.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji.

Agenda konferencji w 2022r.

dzień godzina temat wykładuwykładowca
04.03.2022r

13.45 - 13.50
Inauguracja konferencji

panel 1:

Kociołek immunologiczny
osoby prowadzące panel 1

dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
13.50-14.00
POLVAS i sieć RITA w Polsce -co nowego w 2022rdr n. biol. Krzysztof Wójcik
prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał
14.00-14.10
POLPIDA-co nowego w 2022rdr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
dr n. med. Marcin Ziętkiewicz
14.10-14.35 Case 1-Immunologiczny galimatias - czyli co zrobić, jeśli nic do siebie nie pasuje
dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
14.35-15.00 Case 2- Zajęcie płuc w przebiegu rzadkich chorób immunologicznych dr n. med. Tomasz Stachura
15.00-15.25 Case 3- Choroba Leśniowskiego-Crohna i AIHA- kiedy etiologia niedokrwistości zaskakujeprof. dr hab. n. med. Rafał Filip
15.25-15.50 Case 4- Rzadkie powikłania immunologiczne chorób zakaźnych-seria przypadkówdr n. med. Weronika Rymer
16.00-16.15 przerwa
04.03.2022rpanel 2

Panel autozapalny
osoby prowadzące panel 2

dr n. med. Beata Kuśnierz-Wolska
dr hab. n. med. Maciej Pastuszczak
16.15 - 16.55
sesja interaktywna
Case 5-7 - Zespół autozapalny, czy nie-oto jest pytanie?Case 5 dr n. med. Marcin Ziętkiewicz

Case 6 dr n. med. Ewa Więsik-Szewczyk

Case 7 dr n. med. A. Matyja-Bednarczyk
16.55-17.20Case 8- DADA 2 i zmiany skórne okiem immunologa
dr n. med. Edyta Heropolitańska-Pliszka
17.20-17.45Case 9- Choroby autozapalne okiem dermatologadr n. med. Hanna Ługowska-Umer
17.45-18.10Case 10- Czy każdy lubi STINGa?dr n. med. Beata Kuśnierz-Wolska
17.45-18.00przerwa
04.03.2022r Panel 3

neurologiczno-immunologiczny
osoby prowadzące panel 3

prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał
prof. dr hab. n. med. Maciej Siedlar
18.00 - 18.25 Case 11- Czy ilość rozpoznań może być rozpoznaniem ?dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
18.25-18.50Case 12- Powikłania neurologiczne po szczepieniach p/ SARS-CoV 2- histeria, czy fakt- seria przypadków
dr n. med. Robert Bonek
18.50-19.15 Case 13- Czy objawy neurologiczne mogą być pozawątrobową manifestacją pierwotnego zapalenia dróg żółciowych?dr n. med. Marcin Milchert
19.15-19.40Case 14- SOPH syndrome- nie tylko problem zaburzeń odporności
dr n. med. Elżbieta Berdej-Szczot
19.40-19.45Podsumowanie I dnia konferencji dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
19.45-20.30spotkanie grupy POLVASprof. J. Musiał

dr n. biol. Krzysztof Wójcik
05.03.2022rpanel 4

panel reumatologiczno-immunologiczny
osoby prowadzące panel 4

dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
09.00 - 9.25Case 15-Nietypowe manifestacje kliniczne układowych zapaleń naczyń
 
dr n. med. Hanna Storoniak
9.25-9.50 Case 16-Zespoły twardzinopodobne-seria przypadkówdr hab. n. med. Maciej Pastuszczak
9.50-10.15Case 17- Szeroki wachlarz objawów w nawracającym zapaleniu chrząstekdr hab. n. med. Bogdan Batko
10.15-10.40Case 18- Stwardniające zapalenie krezki jelita cienkiego jako przyczyna nawrotowych gorączekdr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
10.40-10.55przerwa
05.03.2022rpanel 5

panel PNO
osoby prowadzące panel 5

dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
prof. dr hab. Anna Pituch-Noworolska
10.55-11.20Case 19- Wczesna diagnostyka rzadkich postaci agammaglobulinemiidr hab. n. med. Małgorzata Pac
11.20-11.45
Case 20-CVID z mutacją genu LRBA - przebieg kliniczny u rodzeństwa
prof. dr hab. Pituch-Noworolska
11.45-12.20Case 21-Erytrodermia w pierwszych miesiącach życia- jeden objaw-wiele możliwościdr n. med. Anna Szaflarska
12.20-12.35przerwa
05.03.2022rpanel 6

panel onkologiczny-immunologiczny
osoby prowadzące panel 6

dr hab. n. med Stanisława Bazan-Socha
dr n. med. Anna Szaflarska
12.35-13.00 Case 22- Wtórny zespół hemofagocytarny u pacjentów z PNO-seria przypadkówdr n. med. Magdalena Prociak
13.00-13.25Case 23- CVID + rozsiany MALT- i co dalej?dr n. med. Agnieszka Padjas
13.25-13.50Case 22- Zespół hipereozynofilowy u dzieci- czy na pewno pierwotny?
dr n. med. Anna Dąbrowska
13.50-14.00Podsumowanie konferencji dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk