Agenda konferencji w 2019r.

13:00 – 13:45Lunch i rejestracja uczestników
13:45 – 14:00Otwarcie konferencji i kilka słów o POLVAS i POLPIDA – prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał, dr n. med. Krzysztof Wójcik, dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
Sesja 1Przewodniczący: prof. Maria Majdan, prof. Jacek Musiał
14:00 – 14:25Case 1: Toczeń rumieniowaty układowy - postać neuropsychiatryczna – przypadki kliniczne – prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał
14:25 – 14:50Case 2: Izolowana wrodzona asplenia – problem wcale nieoczywisty – dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
14:50 – 15:15Case 3: Zespół hiper IgD – dylematy terapeutyczne w chorobie ultrarzadkiej – dr n. med. Ewa Więsik – Szewczyk
15:15 – 15:40Case 4: Zmiany skórne u pacjentów z PNO – seria przypadków (dzieci) – dr n. med. Edyta Herpolitańska – Pliszka
15:40 – 16:05Case 5: Zmiany skórne u pacjentów z PNO – seria przypadków (dorośli) – dr n. med. Maciej Pastuszczak
16:05 – 16:30Przerwa kawowa
Sesja 2Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Maciej Siedlar, dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
16:30 – 16:55Case 6: Nawrót ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń u pacjenta po przeszczepieniu nerki – dr n. med. Hanna Storoniak
16:55 – 17:20Case 7: ANCA zależne układowe zapalenie naczyń czy nowotwór dróg rodnych? – analiza kliniczna dwóch przypadków – prof. dr hab. n. med. Maria Majdan
17:20 – 17:55Case 8: Pacjentka z ciężką postacią miastenii i choroby Behceta – okiem neurologa – dr n. med. Robert Bonek
17:55 – 18:20Case 9: Pacjentka z ciężką postacią miastenii i choroby Behceta – okiem immunologa klinicznego – dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
18:20 – 18:40Case 10: Zaburzenia pamięci świeżej po tymozynie - pacjent z limbicznym zapaleniem mózgu – dr n. med. Dariusz Sołdacki
18:40 – 19:20Spotkanie grupy POLVAS (dla członków konsorcjum)
19:30 – Kolacja
Sesja 3Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Anna Pituch-Noworolska, prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński
09:00 – 09:25Case 11: Pacjent z samoistną krioglobulinemią i zapaleniem naczyń oraz niedoborem odporności humoralnej – dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha
09:25 – 09:50Case 12: Zespól Susaca – interdyscyplinarny problem diagnostyczny – dr n. med. Joanna Zalewska
09:50 – 10:15Case 13: „Daj słuchać muzy panie Cogan” – opis przypadku – prof. dr hab. n. med. Jarosław Paśnik
10:15 – 10:40Case 14: Hiper- i hipogammaglobulinemia u chorych z zaburzeniami odporności – seria przypadków – prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński
10:40 – 11:05Przerwa kawowa
Sesja 4Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jarosław Paśnik, dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
11:05 – 11:30Case 15: Pediatra, hematolog, reumatolog, immunolog: trudna droga do rozpoznania zespołu TRAPS – dr n. med. Anna Szaflarska
11:30 – 11:5Case 16: Autoimmunizacje w pierwotnych niedoborach odporności – nie zawsze łagodne – seria przypadków – dr n. med. Marcin Milchert
11:55 – 12:20Case 17: GLILD jako pierwszy objaw CVID – seria przypadków – dr n. med. Małgorzata Pac
12:20 – 12:45Case 18: Czy bliźnięta jednojajowe zawsze chorują tak samo? – PNO i limfoproliferacja – dr n. med. Marcin Ziętkiewicz
12:45 – 13:00Podsumowanie konferencji – prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał, dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk