Agenda konferencji w 2021r.

 Panel 1
13.45 - 13.50Inauguracja konferencji

dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha, dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
13.50 - 14.00Zapalenia naczyń w Polsce. Wieloośrodkowe projekty badawcze

prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał
14.00 - 14.10 POLVAS-co nowego w 2021r

dr n. biol. Krzysztof Wójcik
14.10 - 14.20 POLPIDA-co nowego w 2021r

dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
14.20 - 14.40  Case 1 - Rzadkie i nietypowe manifestacje infekcji wirusowych w PNO

dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
14.40 - 15.00Case 2 - Problemy diagnostyczne i terapeutyczne w ANCA zależnych zapaleniach naczyń w dobie pandemii na podstawie analizy przypadku chorego

prof. dr hab. n. med. Maria Majdan, dr n. med. Radosław Jeleniewicz
15.00 - 15.20Case 3 - Zagrażające życiu krwawienia tętnicze w przebiegu ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń- seria przypadków

dr n. med. Hanna Storoniak
15.20 - 16.00 Case 4 - Toczyć, nie toczyć - oto jest pytanie? sesja interaktywna

dr n. med. Anna Masiak, dr n. med. Marcin Ziętkiewicz, dr n. med. Agnieszka Padjas, dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
16.00 - 16.10  Dyskusja i odpowiedzi na pytania
16.10 - 16.15
Przerwa
Panel 2 Osoby prowadzące: dr hab. n. med. Maciej Pastuszczak, dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha
16.15 - 16.35 Case 5 - Polineuropatia-objaw, czy odrębna choroba immunologiczna

dr n. med. Robert Bonek
16.35 - 16.55Case 6 - Zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe u dzieci- przypadki spędzające sen z powiek lekarza

prof. nadzw. dr hab. n. med. Zbigniew Żuber
16.55 - 17.15 Case 7 - Czy to tylko zespół antyfosfolipidowy? sesja interaktywna

dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
17.15 - 17.35Case 8- Przewlekłe ropne zmiany skórne-infekcja, reakcja autoimmunizacyjna, czy niedobór odporności sesja interaktywna

dr hab. n. med. Maciej Pastuszczak
17.35 - 17.45Dyskusja i odpowiedzi na pytania
17.45 - 17.50Przerwa
Panel 3 Osoby prowadzące: dr hab. n. med.  Sylwia Kołtan, dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
17.50 - 18.10Case 9 - Tajemnice dopełniacza - seria przypadków

dr n. med. Marcin Ziętkiewicz

 
18.10 - 18.30Case 10- Reakcja autozapalna, czy zespół autozapalny - seria przypadków sesja interaktywna

dr n. med. Beata Wolska-Kuśnierz

 
18.30 - 18.50Case 11 - Monogenowy zespół autozapalny, który zaczyna się po 50-siątce: czy to w ogóle możliwe? sesja interaktywna

dr n. med. Ewa Więsik-Szewczyk
18.50 - 19.00Dyskusja i odpowiedzi na pytania
19.00 - 19.05Podsumowanie I dnia konferencji

dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
19.10 - 20.00Spotkanie grupy POLVAS

prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał, dr n. biol. Krzysztof Wójcik
19.10 - 20.00Spotkanie Krajowego konsultanta z dziedziny immunologii klinicznej

dr hab. n. med. Sylwia Kołtan z konsultantami wojewódzkimi online