Agenda konferencji w 2018r.

Godzina
2.03.2018
Wykładowca
Prowadzący sesje: prof. J.Musiał i prof. Maria Majdan
13.45 - 14.00
Inauguracja i o POLVAS
Prof. J. Musiał
dr Krzysztof Wójcik


14.00-14.25
Case 1
Pacjent z ciężką postacią zapalenia naczyń –problem interdyscyplinarny

Prof. J. Musiał


14.25-14.50
Case 2
Zespół WHIM u chłopca i jego matki - rozważania nad fenotypem idiagnostyką
doc. Sylwia Kołtan
14.50-15.15
Case 3
Choroba Stilla czy zespół Schnizler: rozterki diagnostyczne i terapeutyczne
Ewa Więsik-Szewczyk
15.15-15.40
Case 4-Warszawa
TA-GvHD (Transfusion Associated Graft versus Host Disease) u dziecka z całkowitym zespołem Di George'a
dr Nel Dąbrowska-Leonik

15.40-16.05
Case 5
Chory z pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych i współistniejącym autoimmunologicznym zespołem niedoczynności wielogruczołowej typu III
Dr n. med. Hanna Ługowska-Umer
16.05-16.30
Przerwa kawowa

Prowadzący sesje: prof. M
Siedlar i dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
16.30-16.55
Case 6
Mikroangiopatia zakrzepowa-współczesne metody diagnostyki i leczenia-opis 2 przypadków
Dr n. med. Wojciech Sydor
16.55-17.20
Case 7
Pacjent z zespołem hiper-IgE, czy zsp. Kimury?
dr n.med. A. Matyja-Bednarczyk
17.20-17.55
Case 8
Nawracające zapalenie wielochrząstkowe po przeszczepieniu wątroby
dr n. med. Dariusz Sołdacki
18.00-19.00
Spotkanie grupy POLVAS (dla członków konsorcjum)
19.30
Kolacja


3.03.2018

Prowadzacy sesje: prof. Anna
Pituch-Noworolska i prof. Jacek Roliński
9.00-9.25
Case 9
Zespół Mohr-Tranebjaerg współistniejący z agammaglobulinemią sprzężoną z chromosomem X
dr n. med. Anna Szaflarska
9.25-9.50
Case 10
ALPS- choroba o wielu obliczach-opis przypadku
dr n. med. Katarzyna
Napiórkowska-Baran
9.50-10.15Case 11
Zakażenie EBV  problem interdyscyplinarny-opis przypadku
Prof. Jacek Roliński
10.15-10.40Case 12
Choroba Stilla o przewlekłym aktywnym przebiegu- problemy diagnostyczne i terapeutyczne
dr n. med. Radosław Jeleniewicz
10.40-11.05Przerwa kawowaProwadzący sesje:
Prof. M. Wisłowska
prof. Jarosław Paśnik
11.05.11.30Case 13
Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń - chory z zajęciem dolnych dróg oddechowych
Prof. M. Wisłowska
11.30-11.55Case 14
Pacjent guzkowym zap. tętnic i CVID
dr n.med. Marcin Ziętkiewicz
11.55-12.20Case 15
Późne rozpoznanie zespołu Di George'a z wadą naczyniową
prof. Jarosław Paśnik

12.20-12.50Case 17
-Długa i wyboista droga diagnozy pacjentki z zespołem ataksja-teleangiektazja: Przebieg kliniczny i leczenie

-Możliwości diagnostyki genetycznej pacjentów z pierwotnym niedoborem odporności i zaburzeniami regulacji odpowiedzi immunologicznej
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk

dr n. med. Katarzyna Bąbol-Pokora